logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Jan Bednář: Naším úkolem, jakožto Rady České televize, je prověřit hospodaření České televize

29. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Rada se snaží vyrovnat s problémy, které jí na stůl položili někteří poslanci. Intenzivní komunikace vedení České televize před schválením starších výročních zpráv v říjnu minulého roku otevřela i několik ožehavých témat. Jedním z nich je postupné nahrazování podnikového informačního systému SAP, který Česká televize používá necelých dvacet let, systémem Helios. Předseda Jan Bednář na schůzi rady 20. listopadu zmínil, že o posouzení okolností výměny systémů požádal dozorčí komisi. Radní na své poslední schůzi 22. ledna déle jak hodinu řešili „Zprávu o činnosti úseků IT, Provoz a Správa budov a Autoprovoz“. Zpravodajem byl Vladimír Karmazín, který v době svého působení v nejužším vedení České televize tyto úseky řídil. Od roku 2012 je za zmíněné činnosti zodpovědný ředitel Milan Cimirot. Už tato skutečnost přináší dramata téměř divadelní. Celý článek

Čtyři kandidáti do Rady ČT už ze hry vypadli

28. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Předseda volebního výboru Stanislav Berkovec zveřejnil aktualizovaný seznam kandidátů do Rady České televize - z původních 90 jich zůstalo 86. Mezi nominovanými bez bližšího vysvětlení chybí Monika Mihaličková, Ivo Mrázek, Milan Mostýn a Jaroslav Novák. Sestava kandidátů do Rady Českého rozhlasu se nezměnila, zůstalo všech 32 jmen. Celý článek

Sněmovna má trvalý skluz v projednávání mediálních výročních zpráv

27. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Zákony ukládají mediálním radám povinnost – předkládat výroční zprávy Poslanecké sněmovně. Některé rady mají v zákoně i termín, do kdy zprávu musí předložit. Všechny rady, v případě, že opakovaně neplní svoje povinnosti, mohou být i odvolány. Zprávy vždy projedná volební výbor. Proces se poté na dlouhou dobu zastaví. Na plénum sněmovny se zprávy dostávají s velkým zpožděním a jejich smysl se tím ztrácí. Pro některé poslance pak opožděné projednávání logicky dává prostor pro artikulaci osobních politických témat. Celý článek

Rada chce schválit výroční zprávu na poslední schůzi v současném složení

26. ledna 2020 08:00 / Jan Mrzena
„Česká televize v minulém roce na všech svých programech splnila zákonné povinnosti týkající se odvysílané evropské produkce, pořadů se skrytými nebo otevřeným titulky pro osoby se sluchovým postižením a zpřístupňování pořadů pro osoby se zrakovým postižením,“ uvedl na středeční schůzi rady generální ředitel České televize Petr Dvořák. „Výroční materiály, které v souladu se zákonem odevzdala Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, ukazují, že například u osob se sluchovým postižením, kdy je vyžadován podíl pořadů se skrytými nebo otevřenými titulky alespoň 70%, to v případě ČT1 bylo přes 91%, ČT2 90% a ČT24 podíl dosáhl téměř 72%. V případě osob se zrakovým postižením podíl zpřístupněných pořadů činil na ČT1 téměř 29%, na ČT2 více než 21% a ČT24 přes 17%. Zákon přitom ukládá zpřístupnit osobám se zrakovým postižením 10% odvysílaných pořadů. Česká televize také odevzdala Zprávu o mediální gramotnosti, shrnující veškerá opatření na podporu mediální gramotnosti obyvatel České republiky,“ popsal Petr Dvořák. Podrobnější informace o plnění paragrafů vysílacího zákona i zákona o České televizi zapracují Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a Rada České televize do výročních zpráv. Televizní radní na své schůzi zveřejnili, jak Výroční zprávu o činnosti ČT za rok 2019 připraví. Práce a součinnost s Českou televizí zabezpečí předseda Jan Bednář a místopředseda Jaroslav Dědič. Na zpracování materiálů k hodnocení veřejné služby se budou podílet i místopředsedové René Kühn a Tomáš Samek, společně s Vratislavem Dostálem, Michaelem Hauserem a Danielem Váňou. Předběžnou kompletní verzi zprávy radní chtějí projednat 4. března, definitivní text zprávy rada bude schvalovat na své poslední schůzi v současném složení, tedy 25. března. Největší část středeční schůze zabrala radním „Zpráva o činnosti úseků IT, Provoz a Správa budov a Autoprovoz“. K tématu se vrátíme v samostatném článku. Příští jednání Rady České televize se uskuteční 5. února. Celý článek

Mikuláš Bek: Je nanejvýš žádoucí, aby přímý politický vliv na rady byl mnohem menší

25. ledna 2020 13:32 / Jan Mrzena
„Mediální komise Senátu je ve velmi odlišné pozici od volebního výboru Poslanecké sněmovny. My nemáme žádnou pravomoc jmenovat nebo volit členy těch orgánů, které dozorují veřejnoprávní média. Náš úkol v Senátu je především sledovat mediální legislativu a případně přicházet s návrhy na její změny,“ popsal v novém rozhovoru Českých médiích funkci Stálé komise pro sdělovací prostředky její člen, senátor Mikuláš Bek. „My jsme v poslední době věnovali velkou pozornost různým systémům kontroly veřejnoprávních médií a vlastně jsme chtěli společně s kolegy z Poslanecké sněmovny otevřít debatu o tom, zda není na čase změnit ty procedury, kterými se u nás ustavují ty dozorující rady. Vedli jsme debatu o nějakých variantách toho postupu, který by nás přivedl k nějakému model, ve kterém by ta kontrola veřejnoprávních médií nebyla tak závislá na volebním cyklu Poslanecké sněmovny.“ Celý článek

Rekordní počet kandidátů

24. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Na dvě volná místa v Radě Českého rozhlasu se přihlásili 32 kandidáti, na šest míst v Radě České televize celkem 90 zájemců. I když oficiální statistiky neexistují, dají se uvedená čísla považovat za rekordní. Na jedno místo v rozhlasové radě připadá 16 kandidátů, na jedno místo v televizní radě 15. Volební výbor všechny nominované pozval na veřejné slyšení. To se uskuteční tři dny po sobě od osmi hodin ráno, konkrétně v úterý 4., ve středu 5. a ve čtvrtek 6. února. Náročný týden zakončí volební výbor výběrem 18 finalistů volby do Rady ČT a 6 finalistů volby do Rady ČRo v pátek ráno. Z finalistů pak bude volit nové radní plénum Poslanecké sněmovny na březnové schůzi. Celý článek

Petr Dvořák: Rozhodl jsem se uspořádat výběrové řízení na obě pozice

23. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
„Rád bych informoval Radu České televize, že jsem obdržel rezignaci ředitele Televizního studia Ostrava Tomáše Šiřiny ke konci letošního února,“ řekl na včerejší schůzi rady generální ředitel Petr Dvořák. „Vzhledem k tomu, že funkční období ředitele Televizního studia Brno Jana Součka končí ke 30. červnu 2020, rozhodl jsem se uspořádat výběrové řízení na obě pozice. Výsledek tohoto výběrového řízení bude podle zákona o České televizi předložen Radě České televize ke schválení.“ Podle informace tiskové mluvčí Karolíny Blinkové mohou zájemci podávat přihlášky do 2. února 2020. Výběrové řízení má být otevřené a vícekolové. Kandidáti musí kromě dokumentů, které požaduje zákon, vypracovat také individuální práci na téma „Východiska a možnosti dalšího rozvoje Televizního studia Brno“ resp. „Východiska a možnosti dalšího rozvoje Televizního studia Ostrava.“ Celý článek

Skupina Prima v roce 2019 rostla nejvíce ze všech televizních skupin

21. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Nova, Prima i Česká televize si měly za rok 2019 co pochválit. Česká televize byla nejsledovanější a měla i naprostou dominanci v top ten nejúspěšnějších pořadů. Nova měla největší zisk za posledních mnoho let a udržela si prvenství ve své cílové skupině 15-54. Prima měla největší nárůst sledovanosti v celodenním vysílání i v hlavním vysílacím čase.  Celý článek

Rada ČT v roce 2019

20. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Dnes přinesou do Poslanecké sněmovny organizace a sdružení poslední návrhy pro volbu šesti nových členů Rady české televize. V průběhu týdne pak volební výbor zveřejní oficiální seznam kandidátů, jejichž veřejné slyšení by mohlo proběhnout v prvním únorovém týdnu. Televizní rada má z malých mediálních rad nejvíc práce – měřeno počtem veřejných jednání. V roce 2019 měla rada 21 schůzí, předseda pobíral měsíčně 53 700 Kč, místopředsedové 43 600 Kč a členové 33 900 Kč. Letošní plat radních bude zase o něco vyšší, konkrétní částka se vypočítá z průměrné mzdy zaměstnanců České televize v minulém roce – ta bude zveřejněna na schůzi rady ve středu. Celý článek

Aleš Juchelka: Aniž Vás znají, tak Vám novináři vyhlásí válku od první věty rozhovoru

18. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
„Vždycky jsem měl svůj názor na spoustu věcí. Od malička jsem byl takovým aktivistou v tom dobrém slova smyslu,“ řekl v novém rozhovoru Českých médií bývalý moderátor a tvůrce, dnes poslanec ANO – místopředseda volebního výboru Aleš Juchelka. „Rada České televize je soubor lidí, každý z nich má svůj názor a tvoří jinou agendu v rámci té rady. Já žádnou konkrétní kritiku k radě nemám. Vždycky můžu kritizovat to, co se objeví na obrazovce České televize a s čím nejsem spokojen. Takové podněty radě dávám a očekávám vždycky nějaký výsledek. Co bych ale vytknul, to je až přílišná hegemonie společně s managementem České televize. U natáčení máte třeba vedle tvůrce i dramaturga, který to tvoření dává do nějakých mantinelů. Takhle já si představuju radu, která s tím managementem polemizuje nad určitými věcmi. To v poslední době vnímám, když radní neschválili rozpočet České televize na tento rok. Tak sám jsem zvědavý, do jakého konsensu nakonec rada a management nakonec dojde.“ Celý článek