logo Facebook
i slova jsou činy

Jan Bednář: Jsme trošičku v mlze - co se bude dít po roce 2021?

21. listopadu 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Včerejší schůzi televizní rady poznamenala nervozita. Byla patrná především v první části, kdy radní jednali o ekonomice. „Rada České televize v současném složení cítila už delší dobu, že je potřeba podívat se za rok 2021. A proto jsme v prosinci loňského roku schválili usnesení, v němž jsme požadovali předložení dlouhodobých plánů,“ začal poněkud netypicky předseda Jan Bednář a zmíněné usnesení přečetl. „Generální ředitel měl v průběhu prvního pololetí 2019 přijmout adekvátní opatření vedoucí k aktualizaci dlouhodobých plánů na léta 2020 až 2024. Musím konstatovat, že záměr toho unesení vlastně nebyl naplněn,“ řekl Jan Bednář.

Rada ucelený dlouhodobý plán rozvoje České televize (na léta 2017 – 2021) schválila v roce 2016. Vzhledem k tomu, že od poloviny roku 2017 platila novela zákona o DPH, která poměrně zásadně změnila hospodaření televize, rada se k plánům vracela. „Letos v červnu jsme se seznámili s aktualizací toho současného plánu do roku 2021 – aktualizaci jsme schválili. Zároveň jsme požádali generálního ředitele o nějaký výhled do dalšího období. Tady bohužel musím znovu konstatovat, že ten záměr a smysl toho usnesení opět nebyl naplněn,“ uvedl Jan Bednář a pokračoval, „Po mých urgencích jsme materiál dostali v posledních dnech. Jsme trošičku v mlze, co se po tom roce 2021 bude dít. Česká televize má omezené zdroje. Má konstantní příjmy z televizních poplatků. Bude proto muset na to nějak reagovat. Nelze poskytovat stejné množství služeb, stejné množství pořadů za stále stejné peníze jako to bylo v roce 2008, kdy naposledy byly zvýšeny poplatky. S menším objemem prostředků se dá buď poskytovat menší rozsah služeb nebo se ty prostředky budou muset navýšit. To byl smysl našeho požadavku, abychom se vyznali ve variantách příštího vývoje.“

Radní se dvakrát nad budoucností České televize sešli na pracovním jednání s vedením televize. Jednání proběhla za zavřenými dveřmi, ovšem k žádnému konkrétnímu vyústění nevedla. Teprve včera se rada shodla po delší diskusi na třech usneseních, kterými zavázala generálního ředitele Petra Dvořáka k šetření. Někteří radní měli osobité nápady, ale ty se větší podpory nedočkaly. Materiál Česká televize po roce 2021 – základní předpoklady a varianty dalšího vývoje vzala rada na vědomí a požádala Petra Dvořáka, aby s úsporami počítal už v rozpočtu na rok 2020. Další rozpočty České televize by měly zůstat vyrovnané s tím, že na konci roku 2024 na účtech zůstane minimálně 700 milionů korun volných peněžních prostředků. Generální ředitel by měl do 15. února radě předložit návrh dlouhodobých plánů na léta 2021 – 2024.

Diskuse byla nezvykle dlouhá a televizní radní měli nezvykle různé názory. Patrně je nestihli sdělit na uzavřeném pracovním jednání. Nebo vyřčené příspěvky souvisely se situací, kterou radní zažili ve sněmovně při schvalování výročních zpráv. Každopádně rada třaskavý materiál, který jí vybudil k velké diskusi a kritice generálního ředitele, na svém webu dosud nezveřejnila. O číslech, se kterými se pracuje ve výhledu pro období po roce 2021, můžeme pouze spekulovat.